Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Baggrund

BAGGRUNDEN FOR MEDASSIST

På en sygehusafdeling er det vigtigt, at de personer som bliver eller allerede er ansat, har de nødvendige kompetencer til at løfte det patientansvar, som findes på afdelingen.

Grundig kontrol ved ansættelser sikrer, at nyt personale placeres rigtigt i organisationen. Det bidrager til en mere effektiv afdeling med reduceret risiko for fejlbehandling.

AUTORISATIONSREGISTERET SOM KONTROLFUNKTION

Mange sygehusafdelinger og regioner bruger Autorisationsregisteret som kontrolsted for nye medarbejderes kompetencer. Af flere årsager er dette en utilstrækkelig kontrol.

Autorisationsregisteret dokumenterer en persons ret til at virke i Danmark indenfor et fagområde. Denne ret kan være tildelt personen gennem en uddannelse, som er taget for 20-25 år siden. Eller den kan være tildelt som en ret, der ligger i de samarbejdsaftaler, Danmark har med alle EU/EØS-lande om gensidig anerkendelse af hinandens uddannelser. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører ingen egen kompetencevurdering af dette personale. Ikke ved udstedelse af autorisationen og ikke i den efterfølgende periode. Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed fjernet tilsynslisten og har valgt, at tilsynssager skal være undtaget offentligheden. Endelig har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet ikke at forholde sig til sager som dansk autoriseret personale har haft udenfor Danmarks grænser. (Jo, vi ved godt, at der er kommet en lovændring pr. 1. juli 2016, men det har p.t. ikke medført en praksisændring ved Styrelsen for Patientsikkerhed)

MedAssist har haft sager, hvor danske læger med over 60 patientskadesager i bagagen, står med gyldig autorisation og uden anmærkninger i det danske autorisationsregister. Den kontrol som ligger i Autorisationsregisteret er præget af, at Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder efter et regelsæt som ikke passer på patienterne.

DER UDBETALES 750 MILLIONER KRONER I PATIENTSKADEERSTATNINGER HVERT ÅR

Dertil kommer de administrative udgifter det koster at behandle de mange sager, ca. 3.000 skadelidende patienter og den ubehagelige oplevelse, det er for involveret personale.

Alle sager kan ikke undgås, men ca. 70% af udbetalingerne skyldes fejlbehandling eller fejldiagnose. Det vil sige, at skaderne kunne været undgået, hvis der var behandlet korrekt.

Vi tror, at antallet patientskadesager kan reduceres med god kompetenceafklaring. Vi tror, det er værd at arbejde henimod at spare de ca. 400.000 kr. hver patientskadesag koster, til glæde for patienter, sygehuse og personale.

God patientbehandling starter med kompetencekontrol på det personale, som skal behandle patienterne.

Danmark udbetaler ca. 750 millioner kr. i patientskadeerstatninger hvert år
Hvad tror du, kompetenceafklaring betyder for patientsikkerheden?

VORES VISION

MedAssist skal tilbyde det sikreste koncept for kontrol af sundhedspersonale i Danmark. Vi vil være kendt for kvalitet, grundighed, troværdighed og hjælpsomhed.

EN ERFAREN PARTNER

Leder for MedAssist, Nils Høgalmen, har mere end 12 års erfaring med rekruttering til sundhedsvæsenet. De seneste 8 år har han været leder af Danmarks største lægevikarbureau. For øvrigt det første lægevikarbureau i Skandinavien som blev ISO-certificeret tilbage i 2005. Kvalitet er vigtigt i alle dele af sundhedsvæsenet. Også når man vælger sit personale. Det vil MedAssist gerne hjælpe med!

Vi bidrager til et tryggere sundhedsvæsen.