Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

For sygehuse 

I MedAssist tror vi på, at god kompetenceafklaring inden en ny medarbejder ansættes, giver en optimal start både for den nye medarbejder, for sygehusafdelingen og for patienterne. Et introduktionsforløb kan planlægges med fokus på arbejdsopgaver, behov for opkvalificering, vagtkompetence, kendskab til patientkritisk udstyr og IT-systemer.

God kompetenceafklaring bidrager til en mere effektiv afdeling med reduceret risiko for fejlbehandling.

Uanset, om der skal ansættes en ny dansk eller udenlandsk medarbejder kan MedAssist levere en baggrundskontrol, som sikrer at afdelingen ved, hvem der ansættes.

Med udgangspunkt i den ansættelsesansvarliges ønsker om kompetenceafklaring, gennemfører MedAssist en grundig kontrol af en given kandidats uddannelse, autorisationer og eventuelle tilsynssager. I positiv dialog med ansøger gennemgår vi CV, afklarer faglige og sociale kompetencer og følger op med kontakter til referencepersoner ved tidligere arbejdssteder. Vi afstemmer eventuelle operationslister og verificerer de(n) efteruddannelse(r), ansøgeren har gennemført.

Vi krydskontrollerer alle ansøgeres autorisationsforhold og tilsynssager i Norge og Sverige og garanterer, at nomadepersonale ikke passerer vores kontrol.

Vi gennemgår den færdige kontrol med den ansættelsesansvarlige og fremsender derefter en kompetencerapport til brug ved en eventuel efterfølgende ansættelsessamtale.

Det valgte niveau for kontrol af personale ved ansættelser, reflekteres i den patientbehandling og den patientsikkerhed, sygehuset kan levere. Fejlansættelser bidrager til patientskader, giver dårligt omdømme og tab af patienter.

En patientskadeerstatning ligger i gennemsnit på ca. 400.000 kr. Herudover kommer det administrative arbejde og ikke mindst patientens lidelser.

Fejlansættelse af en læge koster typisk mere end 50 kontroller ved MedAssist.

God kompetenceafklaring er god økonomi.

Kontakt MedAssist for en sikker proces næste gang, du skal ansætte!


Danmark udbetaler ca. 750 millioner kr. i patientskadeerstatninger hvert år
Hvad tror du, kompetenceafklaring betyder for patientsikkerheden?

MedAssist vil være sygehusenes foretrukne samarbejdspartner, når der er behov for kontrol af sundhedspersonale. Både nationalt og på tværs af landegrænser. Vores kontrol giver sygehuset sikkerhed for, at personalebeslutninger kan tages på et trygt grundlag.

AUTORISATIONSKONTROL

 • Kontrol af autorisation fra oprindelsesland
 • Kontrol af autorisationer i ALLE skandinaviske lande. Kontrollen sker uafhængigt af, om kandidaten har oplyst om autorisations- eller arbejdsophold i flere lande på sit CV
 • Kontrol af pågående og afsluttede tilsynssager i ALLE skandinaviske lande. Kontrollen sker uafhængigt af, om kandidaten har oplyst om arbejdsophold i flere lande på sit CV. Kontrol af autorisation og tilsynssager på skandinavisk niveau sikrer, at sundhedspersonale, som har mistet eller fået indskrænket retten til at virke i et land ikke bare fortsætter i andre lande uden, at arbejdsgiveren er kendt med historikken. Vi stopper nomadepersonale i vores kontroller og beskytter kunder imod kedelige sager
 • Kontrol af at kandidaten har en godkendt og afsluttet eksamen fra den uddannelsesinstitution, som er angivet i CV’et
 • Letter of good conduct fra lande udenfor Skandinavien

MedAssist gennemfører den autorisationskontrol, som sikrer at du ved, hvem du ansætter.

CV-KONTROL

 • Samtale med den afdelings-/ansættelsesansvarlige, hvor vi registrerer arbejdsopgaver, vagtkompetencebehov, patientkritisk udstyr, benyttede IT-systemer m.m. Her er der særligt fokus på behovene i f.t. den nyansattes kompetencer. 
 • Kontakt til kandidaten for gennemgang af CV. Aftale med kandidaten om periode- og referencekontrol.
 • Referencekontrol fra de seneste 5 arbejdssteder. Kontrollen er omfattende og professionel og tilbyder – udover periodekontrol - gennemgang af kandidatens faglige og sociale kompetencer. Vi efterprøver operationslister, behandling og diagnoseerfaring samt vagterfaring. 
 • Gennemgang af kompetencer i forhold til jobprofil med udarbejdelse af rapport samt anbefalet introduktionsforløb med fokus på behov for opkvalificering

 • Sparring om krav til dokumentation knyttet til politiattest, børneattest, HLR, AHLR, MRSA m.m.

 

 YDERLIGERE MULIGHEDER

 • Verificering af oplyste artikler og deltagelse i forskning
 • Autorisationskontrol af hele afdelinger

 

“Vi tilbyder et sikkert koncept for kontrol af sundhedspersonale i Danmark.
Vi vil være kendt for kvalitet, grundighed, troværdighed og hjælpsomhed.”