Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Du bør vite hvem du ansetter

MedAssist gir sikkerhet og trygghet i ansettelsen
av nye medarbeidere.

For sykehus For kommuner 


Norge betaler ut ca. 900 millioner kr. i pasientskadeerstatninger hvert år
Hva tror du kompetanseavklaring betyr for pasientsikkerheten?
Vi tilbyr

AUTORISASJONSKONTROLL

 • Kontroll av autorisasjon fra opprinnelsesland
 • Kontroll av autorisasjoner i ALLE skandinaviske land. Kontrollen skjer uavhengig av om kandidaten har opplyst om autorisasjons- eller arbeidsopphold fra flere land i sitt CV
 • Kontroll av aktuelle og avsluttede tilsynssaker i ALLE skandinaviske land. Kontrollen skjer uavhengig av om kandidaten har opplyst arbeidsopphold i flere land i sitt CV. Kontroll av autorisasjon og tilsynssaker på skandinavisk nivå, sikrer at helsepersonell som har mistet eller fått innskrenket retten til å arbeide i et land, ikke bare fortsetter i andre land uten at arbeidsgiveren er kjent med historikken. Vi stopper nomadepersonell i våre kontroller og beskytter kunder mot kjedelige saker
 • Kontroll av at kandidaten har en godkjent og avsluttet eksamen fra den utdannelsesinstitusjon, som er oppgitt i CV’et
 • Letter of good conduct fra land utenfor Skandinavia

MedAssist gjennomfører en autorisasjonskontroll, som sikrer at du vet hvem du ansetter

 

CV-KONTROLL

 • Samtale med avdelings/ansettelsesansvarlig hvor vi registrerer arbeidsoppgaver, vaktkompetansebehov, pasientkritisk utstyr, benyttede IT-systemer m.m., med særlig fokus på behov i profil for nyansatt
 • Kontakt til kandidat for gjennomgang av CV. Avtale med kandidat om periode- og referansekontroll.
 • Referansekontroll fra de seneste 5 arbeidssteder. Kontrollen er omfattende og profesjonell og tilbyr – ut over periodekontroll – gjennomgang av kandidatens faglige og sosiale kompetanser. Vi etterprøver operasjonslister, behandling og diagnoseerfaring samt vakterfaring.
 • Gjennomgang av kompetanser i forhold til jobbprofil med utarbeidelse av rapport samt anbefalet introduksjonsforløp med fokus på behov for oppkvalifisering
 • Sparring om krav til dokumentasjon knyttet til politiattest, barneattest, HLR, AHLR, MRSA m.m

 

YTTERLIGERE MULIGHETER

 • Verifisering av opplyste artikler og deltakelse i forskning
 • Autorisasjonkontroll av hele afdelinger

 

“Vi tilbyr et sikkert konsept for kontroll av helsepersonell i Norge.
Vi vil være kjent for kvalitet, grundighet, troverdighet og hjelpsomhet.”