Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Bakgrunn

Bakgrunn for MedAssist

På en sykehusavdeling er det viktig at de personer som blir eller allerede er ansatt, har de nødvendige kompetanser til å løfte det pasientansvar som er lagt til avdelingen.

Grundig kontroll ved ansettelser sikrer at nytt personale plasseres riktig i organisasjonen. En planlagt introduksjon med opplæring og oppkvalifisering, bidrar til en mere effektiv avdeling med redusert risiko for feilbehandlinger.

AUTORISASJONSREGISTERET SOM KONTROLLFUNKSJON

Mange sykehusavdelinger og kommuner bruker Autorisasjonsregisteret som kontrollsted for nye medarbeideres kompetanser. Av flere grunner er dette en utilstrekkelig kontroll.

Autorisasjonsregisteret dokumenterer en persons rett til å virke i Norge innenfor ett fagområde. Denne rett kan være tildelt personen gjennom en utdannelse som er gjennomført for 20-25 år siden. Eller den kan være tildelt som en rettighet i forlengelse av de samarbeidsavtaler Norge har med alle EU/EØS-land, om gjensidig anerkjennelse av hverandres utdannelser. Helsedirektoratet gjennomfører ingen egen kompetansevurdering av dette personalet. Ikke ved utstedelse av autorisasjonen og ikke i den etterfølgende periode.

Mange saker i Norge, Sverige og Danmark har vist at ansvarlige myndigheter for utstedelse av autorisasjoner, ikke har fast rutine på kontroll av utdannelser ved utenlandske utdannelsessteder. Og de kontrollerer ikke personale som har autorisasjon fra annet EØS/EU-land, før de tildeles en norsk autorisasjon. Personale som har mange tilsynssaker, eller står til å miste autorisasjonen i eget land, kan fortsette å praktisere i Norge.

I MedAssist mener vi at god kompetanseavklaring satt i system, kan bidra til mer effektive avdelinger og langt bedre pasientsikkerhet.

DET UTBETALES CA. 900 MILLIONER KRONER I PASIENTSKADEERSTATNINGER HVERT ÅR

Hver sak koster ca. 625.000 kroner. I tillegg kommer de administrative utgifter det koster å behandle de mange saker, ca. 1.500 pasienter med nedsatt livskvalitet og den ubehagelige opplevelse det er for det innvolverte personalet. Fra 2011 til i dag har det vært en stigning på 20% i antall pasientskadeerstatninger. 86% av sakene skyldes feil behandling eller feil diagnose.

Vi mener antallet pasientskadesaker kan reduseres med god kompetanseavklaring.

God pasientbehandling starter med kompetanseavklaring på det personale som skal behandle pasientene.


Norge betaler ut ca. 900 millioner kr. i pasientskadeerstatninger hvert år
Hva tror du kompetanseavklaring betyr for pasientsikkerheten?

VÅR VISJON

MedAssist skal tilby det sikreste konsept for kontroll av helsepersonell i Norge. Vi vil være kjent for kvalitet, grundighet, troverdighet og hjelpsomhet. 

EN ERFAREN PARTNER

Leder for MedAssist, Nils Høgalmen, har mer enn 12 års erfaring med rekruttering til helsevesenet. De seneste 8 år har han vært leder av Danmarks største legevikarbyrå. For øvrig det første legevikarbyrå i Skandinavia, som ble ISO-sertifisert tilbake i 2005. Kvalitet er viktig i alle deler av helsevesenet. Også når man velger sitt personale. Det vil MedAssist gjerne hjelpe med!

Vi bidrar til et tryggere helsevesen.