Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Priser

Standardkontroll inkluderer:

AUTORISASJONSKONTROLL

  • Kontroll av autorisasjon fra opprinnelsesland
  • Kontroll av autorisasjoner i ALLE skandinaviske land. Kontrollen skjer uavhengig av om kandidaten har opplyst om autorisasjons- eller arbeidsopphold fra flere land i sitt CV
  • Kontroll av aktuelle og avsluttede tilsynssaker i ALLE skandinaviske land. Kontrollen skjer uavhengig av om kandidaten har opplyst arbeidsopphold i flere land i sitt CV. Kontroll av autorisasjon og tilsynssaker på skandinavisk nivå, sikrer at helsepersonell som har mistet eller fått innskrenket retten til å arbeide i et land, ikke bare fortsetter i andre land uten at arbeidsgiveren er kjent med historikken. Vi stopper nomadepersonell i våre kontroller og beskytter kunder mot kjedelige saker
  • Kontroll av at kandidaten har en godkjent og avsluttet eksamen fra den utdannelsesinstitusjon, som er oppgitt i CV’et
  • Letter of good conduct fra land utenfor Skandinavia

MedAssist gjennomfører en autorisasjonskontroll, som sikrer at du vet hvem du ansetter

CV-KONTROLL

  • Samtale med avdelings/ansettelsesansvarlig hvor vi registrerer arbeidsoppgaver, vaktkompetansebehov, pasientkritisk utstyr, benyttede IT-systemer m.m., med særlig fokus på behov i profil for nyansatt
  • Kontakt til kandidat for gjennomgang av CV. Avtale med kandidat om periode- og referansekontroll.
  • Referansekontroll fra de seneste 5 arbeidssteder. Kontrollen er omfattende og profesjonell og tilbyr – ut over periodekontroll – gjennomgang av kandidatens faglige og sosiale kompetanser. Vi etterprøver operasjonslister, behandling og diagnoseerfaring samt vakterfaring.
  • Gjennomgang av kompetanser i forhold til jobbprofil med utarbeidelse av rapport samt anbefalet introduksjonsforløp med fokus på behov for oppkvalifisering
  • Sparring om krav til dokumentasjon knyttet til politiattest, barneattest, HLR, AHLR, MRSA m.m.

Priser:

Kontroll av kandidat med norsk CV                                              5.400 NOK

Kontroll av kandidat med skandinavisk CV                                 7.800 NOK

Kontroll av kandidat med CV utenfor Skandinavia                  11.400 NOK

Priser på oppgaver under Ytterligere muligheter opplyses for den enkelte oppgave. Sykehus som ønsker en rammeavtale for flere/alle avdelinger kan kontakte MedAssist på e-mail: info@medassist.dk eller telefon: (+45) 7211 9091.

BESTILL KONTROLL


Norge betaler ut ca. 900 millioner kr. i pasientskadeerstatninger hvert år
Hva tror du kompetanseavklaring betyr for pasientsikkerheten?