Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

For vårdcentraler 

I MedAssist tror vi på at god kompetanseavklaring innen en ny medarbeider ansettes, gir en optimal start både for den nye medarbeider, for vårdcentralen og for pasientene. Ett introduksjonsforløp kan planlegges med fokus på arbeidsoppgaver, behov for oppkvalifisering, vaktkompetanse, kjennskap til pasientkritisk utstyr og IT-systemer.

God kompetanseavklaring bidrar til en mere effektiv arbeidsplass, med redusert risiko for feilbehandlinger.

Uansett om det skal ansettes en ny svensk eller utenlandsk medarbeider, kan MedAssist levere en bakgrunnskontroll, som sikrer at vårdcentralen ved hvem de ansetter.

Med utgangspunkt i den ansettelsesansvarliges ønsker om kompetanseavklaring, gjennomfører MedAssist en grundig kontroll av en kandidats utdannelse, autorisasjoner og eventuelle tilsynssaker. I positiv dialog med kandidat gjennomgår vi CV, avklarer faglige og sosiale kompetanser og følger opp med kontakter til referansepersoner ved tidligere arbeidssteder. Vi avstemmer eventuelle operasjonslister og verifiserer de(n) etterutdannelse(r), kandidaten har gjennomført.

Vi krysskontrollerer alle kandidaters autorisasjonsforhold og tilsynssaker i Danmark og Norge og garanterer at nomadepersonell ikke passerer vår kontroll.

Vi gjennomgår den ferdige kontroll med den ansettelsesansvarlige og fremsender en kompetanserapport til bruk ved etterfølgende jobbintervju og jobbstart.

Det valgte nivå for kontroll av personale ved ansettelser, reflekteres i den pasientbehandling og den pasientsikkerhet, vårdcentralen kan levere. Feilansettelser bidrar til pasientskader, gir dårlig omdømme og tap av pasienter.

En pasientskadeerstatning ligger i gjennomsnitt på ca. 250.000 kr. Utover det kommer det administrative arbeide og ikke minst pasientens lidelser.

Feilansettelse av en lege koster typisk mer enn 50 kompetanseavklaringer ved MedAssist.

God kompetanseavklaring er god økonomi.

Kontakt MedAssist for en sikker prosess neste gang du skal ansette!


Sverige betaler ut ca. 1,4 milliarder kr. i pasientskadeerstatninger hvert år
Hva tror du kompetanseavklaring betyr for pasientsikkerheten?

MedAssist vil være sykehusenes foretrukne samarbeidspartner, når det er behov for kontroll av helsepersonell. Både nasjonalt og på tvers av landegrenser. Vår kontroll gir sykehuset sikkerhet for at personalebeslutninger kan tas på et trygt grunnlag.”

AUTORISASJONSKONTROLL

 • Kontroll av autorisasjon fra opprinnelsesland
 • Kontroll av autorisasjoner i ALLE skandinaviske land. Kontrollen skjer uavhengig av om kandidaten har opplyst om autorisasjons- eller arbeidsopphold fra flere land i sitt CV
 • Kontroll av aktuelle og avsluttede tilsynssaker i ALLE skandinaviske land. Kontrollen skjer uavhengig av om kandidaten har opplyst arbeidsopphold i flere land i sitt CV. Kontroll av autorisasjon og tilsynssaker på skandinavisk nivå, sikrer at helsepersonell som har mistet eller fått innskrenket retten til å arbeide i et land, ikke bare fortsetter i andre land uten at arbeidsgiveren er kjent med historikken. Vi stopper nomadepersonell i våre kontroller og beskytter kunder mot kjedelige saker
 • Kontroll av at kandidaten har en godkjent og avsluttet eksamen fra den utdannelsesinstitusjon, som er oppgitt i CV’et
 • Letter of good conduct fra land utenfor Skandinavia

MedAssist gjennomfører en autorisasjonskontroll, som sikrer at du vet hvem du ansetter

 

CV-KONTROLL

 • Samtale med avdelings/ansettelsesansvarlig hvor vi registrerer arbeidsoppgaver, vaktkompetansebehov, pasientkritisk utstyr, benyttede IT-systemer m.m., med særlig fokus på behov i profil for nyansatt
 • Kontakt til kandidat for gjennomgang av CV. Avtale med kandidat om periode- og referansekontroll.
 • Referansekontroll fra de seneste 5 arbeidssteder. Kontrollen er omfattende og profesjonell og tilbyr – ut over periodekontroll – gjennomgang av kandidatens faglige og sosiale kompetanser. Vi etterprøver operasjonslister, behandling og diagnoseerfaring samt vakterfaring.
 • Gjennomgang av kompetanser i forhold til jobbprofil med utarbeidelse av rapport samt anbefalet introduksjonsforløp med fokus på behov for oppkvalifisering
 • Sparring om krav til dokumentasjon knyttet til politiattest, barneattest, HLR, AHLR, MRSA m.m

 

YTTERLIGERE MULIGHETER

 • Verifisering av opplyste artikler og deltakelse i forskning
 • Autorisasjonkontroll av hele afdelinger

 

“Vi tilbyr et sikkert konsept for kontroll av helsepersonell i Sverige.
Vi vil være kjent for kvalitet, grundighet, troverdighet og hjelpsomhet.”